Hoppa till innehåll

Trädvård och växtskötsel
för vackra och välmående utemiljöer

Arborist- och trädgårdstjänst i Skåne, med utgångspunkt i Höör.
Hör av dig för en kostnadsfri konsultation och offert!


Vi utför alla trädnära arbeten, inklusive

HÄLSA

Diagnosticering

Riskbedömning

Fällning


Att tidigt identifiera problem är viktigt för att undvika större skador längre fram. Vi diagnosticerar och föreslår åtgärder för att hjälpa dina växter till god hälsa.

VÅRD

Beskärning

Plantering

Veteranisering


Vi hjälper till med ändamålsenlig beskärning, kronstabilisering, mark- och sektionsfällning, plantering och häckklippning mm.

PLANERING

Inspiration

Skötselplaner

Rådgivning


Att jobba proaktivt är bästa vägen att garantera friska och välmående plantor. Vi ger råd om växtval, skötsel, jord och växtbiostimulanter för en frodigare växtlighet.


Vi jobbar målorienterat och lägger upp arbetet efter växtens förutsättningar och era behov.
För- och nackdelar med olika ingrepp överläggs med er för att sedan gå vidare med den plan som passar er bäst.
Kunskap, kvalitet och säkerhet är ledord i vårt arbete; vi är fullt försäkrade och välutbildade med flera års erfarenhet i branschen.


En stor del av tjänsterna är avdragsgilla med RUT-avdrag på 50% av beloppet.

Om Furospira Trädvård

Ambitionen med Furospira Trädvård är att hjälpa dig vårda dina gröna rum genom insikt i växternas naturliga processer och responser. Inspirationen kommer från ett starkt intresse för trädvård, planthälsa, mikrobiologi, ekologi och växtfysiologi. Vi vill tillämpa denna kunskap för att på bästa sätt kunna arbeta med allt från stora väletablerade träd till små spirande plantor, allt för att skapa friska, starka och trevliga växtmiljöer.

Jag som ligger bakom Furospira Trädvård heter Anton Samuelsson och är hortonom examinerad vid Sveriges Lantbruksuniversitet, SLU, i Alnarp. Jag har flera års erfarenhet av rådgivningsarbete vid Jordbruksverkets växtskyddscentral i Alnarp, där jag arbetat med hållbart växtskydd inom frukt- och bärodling. Utöver detta har jag arbetat med beskärning sedan 2015 vid sidan om studier och arbete. 2021 påbörjade jag min resa som klättrande arborist för att runda av mina tidigare erfarenheter och även kunna ta mig an de större jobben.


Tidigare jobb

Furospira Trädvård – Arborist- & trädgårdstjänst i Skåne – 070 721 4864 – Lillasäte 416, Höör